Haber Detayı
17 Eylül 2019 - Salı 21:03 Bu haber 15353 kez okundu
 
Sürücüsüz araçlara en yoğun ilgiyi Türkiye gösteriyor!
TEKNOLOJİ Haberi
Sürücüsüz araçlara en yoğun ilgiyi Türkiye gösteriyor!

İlişkili HaberlerAudiʹden elektrikli ve otonom arazi aracıToyotaʹdan otonom otomobiller için işbirliğiVolkswagenʹden Fordʹdan ʹotonom araçlarʹ ittifakıDeloitte Türkiye ve ODD iş birliği ile gerçekleştirilen ˮTürkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması: İleri Araç Teknolojileriˮ araştırmasının sonuçları, İstanbulʹda düzenlenen toplantıyla açıklandı.İlk defa gerçekleştirilen araştırma, ˮmobilite ekosistemiˮ, ˮbağlantılı araçlarˮ, ˮotonom araçlarˮ ve ˮtüketicilerin bir sonraki araçlarıˮ olmak üzere 4 ana başlık altında tüketicilerin davranış ve beklentilerini inceledi. Araştırma, küresel olarak da gerçekleştirilmiş çalışmalarla karşılaştırmalı bilgiler içererek mobilite ekosistemi içerisinde yer alan tüm paydaşlara fayda sağlayacak önemli bilgiler sunuyor. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 5 yıldan daha az bir sürede başta otomotiv olmak üzere sağlıktan finansa, turizmden eğitime her sektörde dünyada veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı köklü değişiklikler beklediklerini ifade etti.Bu yeni dönem ekonomisinden faydalanmak ve pay almak isteyen her ülke ve her işletmenin yeni teknolojilere adapte olması gerektiğini belirten Bilaloğlu, ˮÜlkemizde gerek altyapı gerekse mevzuat çalışmaları bakımından gerekli adımları atmamız ve bir sonraki aşama için bugünden hazırlanmamız önem taşıyor.ˮ dedi. ʹÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM İÇERİSİNDEʹʹ ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce de söz konusu araştırmanın, otomotiv sektörünün önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçerken, gelecek 50 yılda otomotiv ekosistemini etkileyecek yeni teknolojilere yönelik tüketici beklentilerine ışık tutan bir çalışma olduğunu vurguladı.Araştırmayla çok değerli verilere ulaştıklarını aktaran Erce, ˮMobilite ekosistemi, bağlantılı araçlar, otonom araçlar olarak belirlenen araştırma konuları içerisinde kuşaklar ve otomotiv ürünlerindeki yönelimleri, tüketicilerin ulaşım metotlarına ve mobiliteye yaklaşımları, araç çağırma servislerine bakış açıları, bağlantılı araçlardan beklentileri, verilerinin paylaşımı konusundaki görüşleri, otonom araçlardan sağlanmak istenen yararlar, tüm bu gelişme ve değişimler ışığında gelecekteki araç tercihlerinde kime güvendikleri gibi çok değerli verilere ulaştık.ˮ ifadelerini kullandı.ʹ ʹMOBİLİTE DEVRİMİ SERT RÜZGARLA KARŞI KARŞIYAʹ ʹ Deloitte Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Özkan Yıldırım ise araştırmanın; tüketicilerin gelişmiş ve ileri araç teknolojilerine ilişkin kritik konulara bakış açılarını açığa çıkartarak şirketlerin öncelik, strateji ve yatırım kararlarının alınmasına ışık tutacak önemli soruları cevaplandırmayı amaçladığını bildirdi.Araştırmanın 4 kilit bulguyu ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ˮİlk olarak, mobilite devrimi, pruvadan esen sert rüzgarlarla karşı karşıya. Tüketiciler hala ağırlıklı olarak ulaşım için kişisel araçlarına güvenmekte. İkinci olarak, tüketiciler, bağlantılı araçlar tarafından üretilen verilerin yönetimi konusunda hala şüpheciler. Tüketiciler, bağlantılı araçlara yüksek ilgi gösterse de veri güvenliği konusunda kafaları karışık. Üçüncü olarak, tüketicilerin otonom araçlara olan güveni iyileştirilmeli. Otonom araçlara karşı ciddi ölçüde ilgi duymakla birlikte bu araçların güvenli olup olmadığına dair çekinceleri var. Özellikle otonom araçların trafiğe açık yollarda güvenli şekilde kullanıldığına dair kayıtları görmek istiyorlar. Son olarak hibrit ve elektrikli araçların ölçek oluşturabileceklerine dair potansiyellerini açığa çıkardığını söylemek doğru olur.ˮʹ ʹTÜKETİCİNİN AKLINDA SORU İŞARETLERİ VARʹ ʹ Deloitte Güney-Kuzey Avrupa Otomotiv Sektörü Lideri Micheal Woodward ise son yıllarda rekabette öne geçmeye çalışan üreticilerin; bağlantılı, otonom ve elektrikli araç teknolojisi yatırımlarına yoğunlaşmış olmakla birlikte satış ve satış sonrası süreçlerine büyük ölçüde odaklanmadığını söyledi. Woodward, tüketicilerin günlük alışverişleri için her geçen gün daha fazla online kanalları tercih etmekle birlikte otomobil gibi ürünlerin satışında bu kanalların yeri hakkında hala soru işareti bulunduğuna işaret ederek, ˮEndüstrinin önündeki soru ise otomotiv endüstrisi, dijital platformları ve sunulan müşteri deneyimini tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek şekilde uyarlayabilme becerisine sahip mi?ˮ dedi.ʹʹKİŞİSEL ARAÇ TERCİHİ SÜRECEKʹʹYaklaşık 3 bin tüketicinin katılımıyla hayata geçirilen çalışma, Deloitte global araştırmada yer alan ülkeler arasında en geniş katılımlı araştırma olma özelliğini taşıyor.Araştırmaya göre, otomotiv kullanıcıları açısından minimum seyahat süresi yüzde 36 ile mobilitenin en önemli amacıyken, güvenlik yüzde 21, konfor yüzde 15, maliyet yüzde 14 ve diğer aktivitelere odaklanmak yüzde 10 oranıyla diğer önemli unsurlar olarak sıralandı.Mevcut mobilite opsiyonları maliyet, güvenlik, kullanılabilirlik, çevre duyarlılığı ve güvenilirlik açısından değerlendirildiğinde, kişisel araç kullanım tercihi, maliyet ve çevreye duyarlılık dışında kalan alanlarda baskın şekilde en yüksek puanları alıyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiyeʹnin, kişisel araç kullanım konusunda yüzde 81 ile en yüksek orana sahip olduğu görülüyor. Benzer şekilde Türkiyeʹde tüketicilerin büyük çoğunluğu gelecek 3 yıl içerisinde de her gün kişisel araçlarını kullanacağını öngörüyor. Kişisel araç kullanım sıklığının bu derece yoğun olduğu Türkiyeʹde araç çağırma servislerinin çok fazla tercih edilmediği görüldü. Türkiyeʹde düzenli olarak araç çağırma servislerinden faydalananların oranı yüzde 3, nadiren kullananların oranı yüzde 61 ve hiç kullanmayanların oranı ise yüzde 36 olarak belirlendi.Türkiyeʹde Avrupa ülkelerine kıyasla otomobil sahipliği, bin kişiye düşen otomobil sayısı bakımından düşük seviyelerde gerçekleşti. Çoklu model mobiliteden (gidilmek istenen bir noktaya erişim için birden fazla ulaşım metodu kullanma) faydalananların oranı ise yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 27ʹsi haftada en az bir kere çoklu model mobiliteden faydalanırken, nadiren de olsa bu metodu kullananların oranı yüzde 54, hiçbir zaman kullanmayanların oranı ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya katılan diğer ülkelerde düzenli şekilde bu modelden faydalananların oranı, Almanyaʹda yüzde 20, İngiltereʹde yüzde 19 ve Amerikaʹda yüzde 13 oldu. EN ÇOK MARKALARA GÜVENİLİYOR Araştırmaya göre, gelişen mobil teknolojiler ve 5G teknolojisiyle birlikte araçlar daha fazla bağlantılı hale gelecek. Tüketicilerin yüzde 75ʹi araçlarının daha fazla bağlantılı hale gelmesinin, daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyor. Bağlantılı araçlarla tüketiciler, kendilerine sağlanacak faydalardan en fazla yüzde 91 ile en yakın park alanına giriş imkanları ve yüzde 86 ile trafik sıkışıklığı, alternatif güzergah ve yol güvenliği önerileri hakkında bilgilendirme konularına ilgi gösteriyor. Tüketiciler, kendilerine sunulacak finansal ürünler/hizmetler ile otomotiv dışındaki konular hakkında sunulacak kampanya bilgilerine ise en az ilgiyi gösteriyor. Bağlantı teknolojileri her ne kadar kullanıcılara ek faydalar sağlasa da bağlantı teknolojileri sonucu elde edilecek kişisel verilerin yönetilmesi/paylaşılması önem atfedilen diğer bir konu olarak araştırmada öne çıkıyor.Kullanıcılar, bağlantılı araçların ürettiği veriler konusunda en fazla mevcut olan önemli markalara güvenmekle birlikte verilerin paylaşılması konusunda şüpheci olanların ve hiçbir tarafa güven duymayanların oranı da yüksek seviyede belirlendi. EN YOĞUN İLGİ TÜRKİYEʹDE Araştırma, sürücüsüz otomobil devriminin henüz tam anlamıyla gerçekleşmese de otonom araçlara tüketicilerin ilgisinin hayli yoğun olduğunu ortaya koydu. Anket katılımcılarının yüzde 22ʹsi otonom araçlara ilgi duymadığını belirtirken, yüzde 67ʹsi otonom araçlara ilgi duyduğunu bildirdi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 65ʹi, teknolojinin ucuza sunulmasının otonom araç kullanmalarını sağlayabileceğini ifade etti.Küresel olarak incelendiğinde, otonom araçlara en yoğun ilgi yüzde 67 ile Türkiyeʹde belirlendi. Türkiyeʹyi, yüzde 54 ile Almanya yüzde 48 ile İngiltere ve yüzde 47 ile de Amerika takip etti.Katılımcıların otonom araçlara ve faydalarına karşı tutumu da ilgileriyle tutarlılık gösteriyor. Otomotiv tüketicileri içerisinde otonom araçların zaman tasarrufu ve farklı işlere odaklanmalarını sağlayacağını düşünenlerin oranı yüzde 67 olurken, araçların seyahat anlamında pozitif bir deneyim sunacağını düşünenlerin oranı da yine benzer şekilde yüzde 68 düzeyinde ölçüldü.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Gündoğdu Gazetesi
Etiketler: Sürücüsüz, araçlara, en, yoğun, ilgiyi, Türkiye, gösteriyor!,
Yorumlar
Haber Yazılımı